• Mở sự kiện

Thông tin!

Máy Chủ Hoàng Long

Không Tu Chân - Không Danh Hiệu - Không Top Phú Hộ - Chuẩn Cầy Cuốc

Alpha Test: 19h00 14/10/2021 - Open Beta: 19h00 16/10/2021

Thông tin Server

 • Exp : 300x
 • Tỉ lệ Drop : 30% (Cực Nhiều Ngọc)
 • Phiên bản : Season 6.3 Cày Cuốc
 • Max Trang Bị 380
 • Max Wing 3 - Trang Bị Max 3 Option
 • Hệ Thống Vũ Khí Rồng Cấp 2 Chuẩn Webzen
 • Giới Hạn 3 Acc / 1 PC / IP
 • Sự kiện mới lạ - Độc Quyền
 • Nói không tuồn đồ - Kích nạp
 • Không Buff Stream mất cân bằng
 • Luôn Tiếp Thu Ý Kiến Để Phát Triển
 • ADM Chuyên Nghiệp Với Nhiều Kinh Nghiệm

Tạo nhân vật Alpha Test và Open

 • --- ALPHA TEST ---
 • + Level : 400
 • + Point : 65.000
 • + Zen : 1.000.000.000
 • + WcoinC và Gcoin : 10.000.000
 • --- OPEN BETA ---
 • + Level : 400
 • + Point : 5.000
 • + Zen : 1.000.000.000
 • + Bùa, Đại Quỷ và Gấu 3 Ngày

Thông tin Sub

Sub 1 2 3 4
Quái vật Không
Giao dịch Không Không Không
Hòm đồ
PK (PvP) Không Không
Shop cá nhân Không Không Không
Chao Golbin Không Không Không
Sự kiện Event AD Tổ Chức Không
OffAttack Không Không Không

Lộ trình phát triển - Máy Chủ Hoàng Long

Thời gian Mở tính năng / Sự kiện Ghi Chú
Ngay Sau OPEN Chiến Mã + Quạ Tinh Kanturu Relics , Barrack
Ngay Sau OPEN Drop NL Wing 2 Đại Chiến Dungeon và Icarus
20 Ngày Sau OPEN Drop NL Wing 2.5 Boss Quỷ Vương
30 Ngày Sau Open Mở Trang Bị 380 Drop ở Medusa
40 Ngày Sau Open Mở NL Wing 3 Mix từ Wing2 và 2.5
60 Ngày sau OPEN Mở Vũ Khí Rồng Cấp 2 Sự Kiện
Giai Đoạn Sau Mở Các Loại Trang Bị Cấp 2 Sẽ Thông Báo Sau

Thông tin và cách kiếm các nguyên liệu cần biết

Tính năng / Item Cách nhận Sub / Thông tin
Lông vũ
Huy hiệu hoàng tộc
Train tại:
Map Icarus, Tham gia Even Đại Chiến Dungeon3
Sub: 2-3
Linh hồn chiến mã
Quạ tinh
Train tại:
Kanturu Relics
Sub: 2-3
Đá nguyên thủy Train tại:
Kanturu Relics
Sub: 2-3
Đá Tạo Hóa Tinh Luyện Đá Nguyên Thủy
Phá Tháp Tinh Luyện
Sub: 2-3
Đá Hộ Mệnh Train tại:
Raklion
Sub: 2-3
Drop Ngọc Jewel Train tại:
Quái 70 Trở Lên
Sub: 2-3
Train Đồng Xu May Mắn Train tại:
Quái 70 Trở Lên, Huyết Lâu, Quảng Trường Quỷ
Sub: 2-3
Đổi Đồ
Exl Hoặc Đồ Thần Lấy WcoinC
Cách Đổi:
Bỏ 4 Món Vào Chaos Goblin Noria
Tỷ lệ 50%
Sub: 1

Alpha Test: 19h00 ngày 14/10/2021 - Open Beta: 19h00 ngày 16/10/2021

Hệ thống sự kiện trong Game

< <